You are here
Home > News > ประสิทธิภาพของข้อมูลที่ดี คือ ปัจจัยสำคัญที่นำพาธุรกิจก้าวหน้าเหนือคู่แข่งขันในปัจจุบัน

ประสิทธิภาพของข้อมูลที่ดี คือ ปัจจัยสำคัญที่นำพาธุรกิจก้าวหน้าเหนือคู่แข่งขันในปัจจุบัน

เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจเหมือนบังคับให้เกิดการปลี่ยนแปลง ต่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องของคู่แข่งที่มีมากมายอย่างต่อเนื่อง วิกฤตของโลกระบาดโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบต่อสภาพสังคม และเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมไปถึงกฎระเบียบของทางภาครัฐที่กำหนดให้ผู้ดำเนินธุรกิจต้องใช้ไปในทิศทางเดียวกัน การจัดการข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

Businessman,Standing,On,Open,Roof,Top,Balcony,Watching,City,Night

ดังนั้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  สิ่งที่ธุรกิจยุคใหม่ต้องมีคือความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว วางแผนและตัดสินใจได้ทันทุกความเปลี่ยนแปลง

หลายๆองค์กรได้เริ่มทรานฟอร์มตัวเองธุรกิจยุคดิจิทัล นำเอาซอฟต์แวร์เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนด้านต่างๆ แต่หลายแห่งยังพึ่งพาโปรแกรมสเปรดชีต (spreadsheet) ในการวางแผน วิเคราะห์ แบบแมนนวล (manual) รวมถึงแชร์ข้อมูลไปยังแผนกอื่นๆ ทำให้เกิดภาวะคอขวด เกิดความล่าช้า และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง

อีกทั้งเมื่อสถานการณ์หรือตัวแปรในการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนกลยุทธ์หรือการสร้างสถานการณ์จำลอง (What-if Scenario) เพื่อหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว การใช้โปรแกรมสเปรดชีต จึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อ

สร้างมาตราฐานร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ให้เป็นหนึ่งเดียว

บริษัท เอมายด์ กรุ๊ป พร้อมให้บริการด้วยโซลูชันจาก IBM เพื่อแก้ปัญหาในภาคการจัดการประสิทธิภาพทางการเงิน ซึ่งเต็มไปด้วยฟังก์ชั่นความสามารถทางด้านการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล อาทิเช่น

  • การแสดงผลและคำนวณแบบเรียลไทม์ (Real-time)
  • รองรับโมเดลการวางแผนที่มีความซับซ้อนสูง หรือจำนวนมิติ (dimensions) จำนวนมากได้
  • รองรับการทำงานพร้อมกันหลายผู้ใช้งาน (concurrent users)
  • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ ERP หรือ Data Warehouse เข้าสู่ระบบโดยตรง
  • สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมสเปรดชีต (MS Excel) ได้เป็นอย่างดี รองรับการดึงข้อมูลออกมาทำรายงาน หรืออัพโหลดข้อมูลจากสเปรดชีตเข้าสู่ระบบ ก็สามารถทำได้
  • สามารถสร้างสถานการณ์จำลอง (scenarios) ได้ไม่จำกัด และสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างสถานการณ์ได้ โดยไม่ต้อง export ข้อมูลออกมาที่สเปรดชีต
  • มาพร้อมกับฟังก์ชั่น built-in visualization และ dashboard ที่ใช้งานได้ง่ายแบบ drag & drop

ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถนำโซลูชั่น IBM Planning Analytics มาช่วยในการสร้าง planning & forecasting systemเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆแหล่ง เข้ามาไว้ที่ระบบ IBM Planning Analytics เพียงที่เดียว (Data Integration) ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลจากระบบ ERP, CRM หรือข้อมูลคลังสินค้า ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากมุมมองต่างๆด้วยระบบเดียว และสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการเปรียบเทียบ หรือช่วยให้การวางแผนมีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้นได้อีกด้วย

เมื่อเกิดภาวะที่ไม่คาดฝัน องค์กรต้องการเพิ่มยอดขาย และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ด้วยโซลูชั่น IBM Planning Analytics สามารถช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย สามารถสร้าง scenario หรือเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนด้วย built-in tool ที่ผู้ใช้สามารถปรับตัวเลขได้แบบรวดเร็ว (Data Spreading) ทั้งแบบ Top-down และ Bottom-up และสะท้อนภาพเหล่านั้นไปยังงบการเงินต่างๆ ทำให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน

และนำเสนอตัวเลขในได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตารางทั่วไปหรือผ่านกราฟฟิก วิชชวลไลซ์แบบต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารทำได้อย่างมีประสิทธภาพ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

Go Further Go Together

นอกจากเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมแล้ว ทีมที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้มากที่สุด ที่ปรึกษาหรือทีมพัฒนา (implement) ที่มีประสบการณ์ทางด้านโซลูชั่นเหล่านี้มาอย่างยาวนาน จะสามารถเข้าใจปัญหาหรือ pain point ต่างๆของลูกค้าเป็นอย่างดี  และสามารถนำเอาโซลูชั่นทางด้านการวางแผน มาช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยคำนึงถึงประสบการณ์ใช้งาน (User experience) และผลลัพธ์ที่ถูกต้องควบคู่กันไป

 

ที่ เอมายด์ กรุ๊ป เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโซลูชั่นการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟท์แวร์ IBM Planning Analytics มาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี และได้รับรางวัลจาก IBM ให้เป็น Strategic Business Partner of the Year 2016 ทางด้าน Business Analytic & Data Science และยังได้รับความวางไว้ใจให้เป็น IBM Gold Business Partner ทำให้เราเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ของเอมายด์ กรุ๊ป จะช่วยให้องค์กรของท่าน มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริง

 

ติดต่อสอบถามสอบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:

ฝ่ายขาย: Salesteam@amind.co.th
เวปไซต์: http://www.amind.co.th

โทรศัพท์: 02-1293339

Top