You are here
Home > News > จีนเปิดเวทีถกประเด็นร้อน FTA ก่อน RCEP มีผลบังคับใช้

จีนเปิดเวทีถกประเด็นร้อน FTA ก่อน RCEP มีผลบังคับใช้

image

การประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมและดำเนินการความตกลงเขตการค้าเสรีของจีน (Forum on International Cooperation for China’s FTA Promotion and Implementation) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CCPIT) และรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และจัดโดยบริษัท Guangxi CA Panorama Group

แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อหลัก ได้แก่ “การทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเอฟทีเอ พร้อมจัดทำแผนงานสำหรับการพัฒนาภูมิภาค” ตลอดจนอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

นายหลิว หงอู รองผู้ว่าการมณฑลกว่างซี กล่าวว่า กว่างซีมุ่งมั่นขยายขอบเขตการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง กระชับความร่วมมือกับสมาชิก RCEP โดยเฉพาะชาติอาเซียน และเร่งสร้างพื้นที่สำหรับการเปิดกว้างและความร่วมมือกับอาเซียน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) และเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับวงจรคู่ขนานภายในประเทศ-ระหว่างประเทศ (Domestic-International Dual Circulation)

ขณะที่ในถ้อยแถลงผ่านทางวิดีโอ น.ส.เกา เหยียน ประธาน CCPIT ได้หยิบยกข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติลัทธิพหุภาคีที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการจัดการเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคี พหุภาคี และระดับภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาและโอกาสกับทุกประเทศ ฯลฯ

นายฮัน เซือง-ซู ประธานร่วมของ International Finance Forum และอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า ท่ามกลางการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (de-globalization) ประเทศจีนและเกาหลีควรเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ด้วยการสร้างระบบตอบสนองอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงสำหรับธุรกิจ

นายจาง เซี่ยงเฉิน รองผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวว่า การประชุมนี้แสดงถึงการสนับสนุนการค้าของจีนผ่านความตกลงเขตการค้าเสรี รวมถึงการพินิจพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าระดับโลกในเชิงสถาบัน พร้อมเสริมว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาในทิศทางที่มีเสถียรภาพ เป็นระเบียบ และมีนวัตกรรม

นายเฉิน เต๋อไห่ เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน กล่าวว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ริเริ่มโดยอาเซียน จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนภายในสำหรับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค สนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค และขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นสำหรับความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน

นอกจากนี้ ยังได้มีการออกแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการและส่งเสริมความตกลงเขตการค้าเสรี เช่น Nanning Initiative on International Cooperation for China’s FTA Promotion and Implementation, Guide on FTA Application และ Guide on the Business Environment of Foreign Countries for Chinese Investors

Top