You are here
Home > News > เขตเจียติ้งในเซี่ยงไฮ้มุ่งพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและยานยนต์อัจฉริยะ หวังกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์

เขตเจียติ้งในเซี่ยงไฮ้มุ่งพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและยานยนต์อัจฉริยะ หวังกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์

image-1

เขตเจียติ้งในนครเซี่ยงไฮ้ทางภาคตะวันออกของจีน ประกาศนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อเครือข่าย และการแชร์ ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่แล้ว นอกจากนั้นยังมีการประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งการพัฒนายานยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

ด้วยความพยายามในการอัปเกรดอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตเจียติ้งได้วางรากฐานอุตสาหกรรมอันแข็งแกร่งและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เปี่ยมด้วยพลวัต

บรรดาผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมได้มารวมตัวกันในเขตเจียติ้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ใน 4 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อเครือข่าย และการแชร์ ไม่ว่าจะเป็น SAIC Volkswagen, Volvo, NIO, Li Auto, Horizon Robotics, Shanghai Hydrogen Propulsion Technology และอีกมากมาย

นอกจากนี้ เขตเจียติ้งยังมีจุดแข็งในแง่ของการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีโครงการใหญ่อย่างเช่นเขตนำร่องยานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติแห่งเดียวของจีน, เขตนำร่องยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ (ICV) แห่งแรกของจีนที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถานีเติมไฮโดรเจนแห่งแรกของจีนที่มีระยะเวลาการดำเนินงานอย่างปลอดภัยยาวนานที่สุด ฯลฯ

ในอนาคต เขตเจียติ้งจะเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการยกระดับนวัตกรรม บริการ และทรัพยากรไปอีกขั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในระดับโลก ตลอดจนสร้างสรรค์เทคโนโลยีและมาตรฐานใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม

Top