You are here
Home > News > EXIM BANK จับมือ สสว. และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เสริมศักยภาพ SMEs ไทยให้เริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกได้อย่างยั่งยืน

EXIM BANK จับมือ สสว. และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เสริมศักยภาพ SMEs ไทยให้เริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกได้อย่างยั่งยืน

2

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายวีระพงศ์ มาลัย  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและประธานคณะกรรมการกรุงเทพ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Upskill SMEs Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SMEs ไทยสู่การส่งออก”

ภายใต้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่การส่งออก (Upskill SMEs Exporters) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดย EXIM BANK พร้อมร่วมพัฒนาองค์ความรู้ แพ็กเกจทางการเงินทั้งสินเชื่อและประกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ และจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล พัฒนา ปรับธุรกิจ SMEs ไทยให้พร้อมรุกตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

Top