You are here
Home > FinLife > FinHealth > ผงเคล วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์

ผงเคล วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์

ผงเคล11

“ผงเคล ผสม ผงแอปเปิ้ล ผงกีวี สารสกัดอะเซโรลาเชอร์รี่ ไตรเปบไทด์คลอลาเจน และวิตามินบี” ผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนบึงบา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เผยว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา ธัญ ผงเคล ผสม ผงแอปเปิ้ล ผงกีวี สารสกัดอะเซโรลาเชอร์รี่ ไตรเปบไทด์คลอลาเจน และวิตามินบี เป็นสนับสนุนให้เกษตรกรชุมชนบึงบา ได้พัฒนาการปลูกผักสลัดมาตรฐานอินทรีย์ไทย เพิ่มผลผลิตมากขึ้นกว่าปกติ กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกผักส่งวิสาหกิจชุมชนนำไปแปรรูปเป็นผักแห้งก่อนสกัดเป็นสารสกัดออกฤทธิ์เข้มข้น สำหรับนำไปเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ผงเคลผสมผักผลไม้ เพื่อให้ผู้บริโภคที่ไม่ชอบทานผัก ได้รับประทานอาหารเสริมที่มีคุณภาพของโปรตีนมากกว่าปกติ ซึ่งคนทั่วไปมักคิดว่าผักไม่มีโปรตีน แต่ผักออร์แกนิคของทางกลุ่มที่ใช้ปุ๋ยและสารชีวภาพของราชมงคลธัญบุรี เมื่อนำไปวิเคราะห์หาสารอาหารค่าโภชนาการในห้องปฏิบัติการ พบว่าได้คุณค่าคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าปกติ และที่สำคัญมีโปรตีนประมาณ 3 % และยังมีสารช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีเกลือกแร่ วิตามินบีรวม วิตามินซี ที่จะเพิ่มภูมิในยุคของโควิด-19 ค่อนข้างเยอะกว่าปกติ เพียงพอสำหรับทำให้ร่างกายของผู้บริโภคและมีสุขภาพที่แข็งแรง มหาวิทยาลัยดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานของ อย GMP HACCP ฮาลาล ยกระดับสินค้าของชุมชนจากที่ขายในกลุ่มเพื่อจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้ผัก ผลไม้ ที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ไทย ไม่มีสารอันตรายปนเปื้อน โดยเฉพาะ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการว่ามีคุณสมบัติที่จะยับยั้งเชื้อโรคได้ เพิ่มภูมิได้ ให้คุณค่าทางโภชนาการอาหารได้ปกติ แล้วก็ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระบวนการผลิตวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทดีป้าที่ให้โรงเรือนเตรียมผักแห้งก่อนที่นำไปสกัดด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์  จากนั้นเข้าสู่โรงงานที่ได้มาตรฐานดำเนินการผลิต โดยใช้เลขที่ อย .เลขที่ผลิตของวิสาหกิจกลุ่ม สินค้าใช้เลขที่ อย.ส่วนประกอบของ มหาวิทยาลัย ในการรับประทานง่ายมาก เนื่องจากสามารถละลายน้ำธรรมดาได้ดี ใช้ผงเคลประมาณหนึ่งช้อนชาต่อน้ำ 150 มิลลิลิตร แต่ถ้าชอบทานแบบเย็นสามารถที่จะใส่น้ำแข็ง เหมือนกับดื่มน้ำผลไม้ ชงดื่มในช่วงก่อนนอนช่วยปรับสมดุลในร่างกาย และดูดสารพิษ คอเลสเตอรอล สารตกค้างที่อยู่ในร่างกาย ทำให้แข็งแรง

โดยโครงการระยะสองของ อว. ต้องการขยายตลาดให้กับวิสาหกิจในออนไลน์ และ AEC โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีบริษัทที่สนใจ ที่สำคัญตอนนี้วิสาหกิจต้องการตัวแทนจำหน่าย สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของวิสาหกิจได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ท่านจะได้ยอดขายจำหน่ายที่เพิ่มมาก ขณะนี้ได้ดำเนินการยกระดับสินค้าของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น จากที่จำหน่ายเฉพาะผักสด ซึ่งมีอายุการเก็บรักษา 21 -28 วัน ต้องมีตู้เย็นในการเก็บ แต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้ายังไม่เปิดกระป๋องเก็บได้ประมาณ 2 ปี หรือถ้าเปิดรับประทานสามารถให้หมดคืนภายใน 1 เดือน สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 062-6562298089-8811920 หรือทางแฟนเพจวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

Top