You are here
Home > Blockchain > ธนาคารดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในจีน ติดอันดับองค์กรบล็อกเชนดีเด่น 50 อันดับแรกของโลกในการจัดอันดับของฟอร์บส

ธนาคารดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในจีน ติดอันดับองค์กรบล็อกเชนดีเด่น 50 อันดับแรกของโลกในการจัดอันดับของฟอร์บส

image-1

วีแบงก์ (WeBank) ธนาคารดิจิทัลชั้นนำระดับโลก ติดอันดับองค์กรบล็อกเชนดีเด่น 50 อันดับแรกของโลก (Forbes Blockchain 50) ในการจัดอันดับประจำปี 2565 ของฟอร์บส ซึ่งให้การยกย่ององค์กรขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ และสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของตลาดบล็อกเชนทั่วโลก วีแบงก์ได้รับการยอมรับอันเป็นผลจากความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายกลุ่ม (consortium chain)

 เช่นเดียวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างอีโคซิสเต็มเครือข่ายกลุ่ม วีแบงก์ได้มอบเทคโนโลยีเครือข่ายกลุ่มแบบโอเพนซอร์ซแก่โครงการ “เดอะ กรีน บัด พอยท์” (The Green Bud Points) ซึ่งสร้างขึ้นบน “คลาวด์สีเขียวที่มีความครอบคลุม” (Green Inclusive Cloud) ที่บริษัท ไชนา เบจิง กรีน อินคลูซีฟ เน็ตเวิร์ก เทคโนโลยี จำกัด (“กรีน อินคลูซีฟ”) ได้พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนลดการปล่อยคาร์บอน ด้วยการบันทึกพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละวันบนบล็อกเชน และตอบแทนพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยเครดิตที่นำไปแลกเป็นบัตรของขวัญและของขวัญได้

เดอะ กรีน บัด พอยท์ เป็นโครงการความร่วมมือตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยสร้างขึ้นบนคลาวด์สีเขียวที่มีความครอบคลุม เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ ด้วยการแสดงปริมาณและคำนวณการปล่อยคาร์บอนของกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โครงการเดอะ กรีน บัด พอยท์ จัดเก็บบันทึกการลดคาร์บอนของผู้ใช้บนเชน จากนั้น เทคโนโลยีบล็อกเชนเบื้องหลังก็จะทำให้แน่ใจว่าการออกและกระจายบันทึกต่าง ๆ มีความโปร่งใสและสืบย้อนได้ เพื่อให้ผู้ใช้และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางใจได้ โดยในปี 2564 นั้น โครงการเดอะ กรีน บัด พอยท์ บันทึกการลดคาร์บอนได้กว่า 2,500 ตันแล้ว

โครงการเดอะ กรีน บัด พอยท์ เป็นกิจกรรมหนึ่งในพันธสัญญาระยะยาวของวีแบงก์ ในการมอบเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบโอเพนซอร์ซ โดยนับจนถึงปัจจุบัน วีแบงก์ได้โอเพนซอร์ซเทคโนโลยีบล็อกเชนมาแล้วกว่า 10 รายการ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชนฟิสโก บีคอส (FISCO BCOS) และโซลูชันยืนยันอัตลักษณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างวีไอเด็นทิตี (WeIdentity) โดยบล็อกเชนฟิสโก บีคอส และแพลตฟอร์มวีไอเด็นทิตี ช่วยให้ระบบการยอมรับรหัสสุขภาพระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับมาเก๊ายืนยันข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือและตรงตามข้อกำหนดข้ามพรมแดน โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด และนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ไปจนถึงปลายปี 2564 ระบบดังกล่าวได้รองรับการข้ามพรมแดนระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับมาเก๊าผ่านศุลกากรมาแล้วกว่า 100 ล้านครั้ง

นอกเหนือจากการนำเสนอเทคโนโลยีแล้ว วีแบงก์ยังมีกลยุทธ์ในการมุ่งสร้างอีโคซิสเต็มเครือข่ายกลุ่มด้วย โดยนับจนถึงปลายปี 2564 ชุมชนฟิสโก บีคอส ของวีแบงก์ มีนักพัฒนารวมกันกว่า 70,000 ราย รวมถึงบริษัทและสถาบันต่าง ๆ กว่า 3,000 แห่ง ร่วมสร้างอีโคซิสเต็มอุตสาหกรรมบล็อกเชนนี้ ปัจจุบัน โครงสร้างการผลิตนี้มีการใช้งานทางราชการ การเงิน การเกษตร สวัสดิการสังคม บันเทิง ซัพพลายเชน และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) อย่างมั่นคงกว่า 200 รายการ

คุณเฮนรี หม่า (Henry Ma) รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของวีแบงก์ กล่าวว่า “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของวีแบงก์มาโดยตลอด เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำของโลก โดยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราหวังที่จะมีโอกาสนำเทคโนโลยีล้ำสมัยไปใช้เพื่อให้บริการเศรษฐกิจแท้จริง และขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการเงิน วีแบงก์จะนำขีดความสามารถทางบล็อกเชนและฟินเทคอื่น ๆ มาใช้เพื่อประสานงานกับพาร์ทเนอร์ในอีโคซิสเต็มของเรา เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมสำรวจเส้นทางในการพัฒนาอย่างเสมอภาค ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

Top