You are here
Home > FinLife > FinHealth > TFMAMA เปิดโมเดลธุรกิจใหม่มุ่ง Future Food-ขยายตลาด Healthy บุกกตลาดโลก

TFMAMA เปิดโมเดลธุรกิจใหม่มุ่ง Future Food-ขยายตลาด Healthy บุกกตลาดโลก

iq429f126016b93a40f24c0af9216d1c6a-0

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของ TFMAMA ต่อจากนี้ภายใต้การนำทัพของกลุ่มผู้บริหารยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนสู่การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ (New Business Model) เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่นิยมสินค้าเพื่อสุขภาพและเทรนด์การใช้ชีวิตที่ต้องการความง่ายและสะดวก มุ่งขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย

บริษัทจะจับมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มากกว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูป โดยมีการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยของทีเอฟและการจับมือกับสถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนของทีเอฟอินโนเวชันทีม (TFIT) เพื่อนำพาบริษัทเดินหน้าสู่ Future Food และขยายตลาดในการรองรับผู้บริโภคในกลุ่ม Healthy เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการทำตลาดในต่างประเทศที่ผ่านมา TFMAMA ทำตลาดไปแล้ว 68 ประเทศทั่วโลก โดยมีผลิตภัณฑ์ “มาม่า”เป็นแบรนด์หลัก โดยในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายการทำตลาดที่มากกว่า Beyond Export นั่นคือ Global Market ซึ่งจะเน้นการทำตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพรีเมียม และไฮแวลูเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมทั้งการปรับดีไซน์และขนาดแพ็คเกจจิ้ง ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับตลาดในแต่ละประเทศมากขึ้น รวมทั้งเน้นช่องทางการทำตลาดออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กัน นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่คาดว่าจะขยายการลงทุนเพิ่มในต่างประเทศ โดยปัจจุบันสัดส่วนการทำตลาดในประเทศอยู่ที่ 70% และต่างประเทศอยู่ที่ 30%

Top