You are here
Home > News > ซิกน่าประกันภัย ตอกย้ำมาตรฐานองค์กรระดับโลก คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น จากเวที Thailand Best Employer Brand Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ซิกน่าประกันภัย ตอกย้ำมาตรฐานองค์กรระดับโลก คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น จากเวที Thailand Best Employer Brand Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย   คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 จากเวที Thailand Best Employer Brand Awards 2022 ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน World HRD Congress องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ โดยซิกน่าคว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำมาตรฐานองค์กรในระดับสากล และสะท้อนความสำเร็จด้านกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยที่ในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซิกน่า ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานทั้งในเรื่องสุขภาพกายและจิตใจ ที่ซิกน่า เรายึดมั่นว่าพนักงานคือหัวใจหลักในการส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้า และเป็นผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้เราได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบนมาตรฐานองค์กรระดับสากล ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพของลูกค้าอย่างครบวงจร

ซิกน่ายังคงมุ่งหน้าบรรลุพันธกิจหลักขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้แก่พนักงาน ผ่านโครงการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีต่างๆ เช่น นโยบายการทำงานแบบ Remote Working หรือ Hybrid Working โดยให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านหรือลดจำนวนวันที่ต้องเข้าออฟฟิศให้น้อยลงเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมการสร้างสมดุลให้ชีวิตการทำงาน (Work life balance) โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมการทำงานแบบ Remote Working มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

จากผลสำรวจที่ระบุถึงประเด็นที่น่ากังวลที่เกิดจากการทำงานระยะไกล เช่น การมีชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้นและการขาดการมีส่วนร่วม เราจึงได้จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน อาทิเช่น กิจกรรมที่ช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เช่น การรณรงค์ให้ฝ่ายต่างๆ  ในองค์กรงดการจัดประชุมในช่วงบ่ายของวันศุกร์ เพื่อช่วยให้พนักงานได้ใช้เวลาเพื่อบริหารจัดการงานหรือวางแผนสำหรับสัปดาห์ถัดไป ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Micro learning  ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างสมดุลให้ชีวิตการทำงาน (Work life balance)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยดูแลให้พนักงานได้ผ่อนคลายและมีความสุขจากการทำงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวอย่างได้อย่างครอบคลุมทุกปัญหา (Employee Assistant Program) เช่น ปัญหาในวัยเด็ก วัยรุ่น การทำงาน การใช้ชีวิต โปรแกรม “Life Station” ที่ทางซิกน่า ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทยภายใต้สโลแกน ‘แค่เล่าก็เบาแล้ว’ ที่ช่วยป้องกันและบรรเทาความเครียดให้กับพนักงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพนักงานให้ได้มากที่สุดด้วยบริการทาง LINE โทรศัพท์ หรือการพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้ให้คำปรึกษา เป็นต้น

รางวัล Thailand Best Employers Brand Award นี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นรางวัลที่ส่งมอบกำลังใจให้พนักงานของซิกน่า ประเทศไทยทุกคน ได้มีพลังในการขับเคลื่อนให้องค์กรของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และรางวัลนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญว่า พนักงานคือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องลงทุนและเอาใจใส่ให้มากที่สุด (care) ตามพันธกิจของเรา” คุณธีรวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

Top