You are here
Home > Idea > ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ขยายพื้นที่แห่ง “โอกาส” เปิดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ตอกย้ำแนวคิด “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม”

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ขยายพื้นที่แห่ง “โอกาส” เปิดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ตอกย้ำแนวคิด “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม”

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) นำโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ เดินหน้าสานต่อโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี เปิดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ขยายพื้นที่แห่ง “โอกาส” ให้แก่เด็ก ๆ ได้มีแหล่งเรียนรู้ทักษะทางศิลปะและทักษะชีวิตแห่งใหม่

พร้อมจุดประกายให้ค้นพบถึงศักยภาพของตนเอง สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตนเอง รวมทั้งสังคม และผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตอกย้ำแนวคิด “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทุบรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Top