You are here
Home > News > ทีเอ็มบีธนชาต จัดกิจกรรม “ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” กระชับความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทีเอ็มบีธนชาต จัดกิจกรรม “ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” กระชับความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)  โดย นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ จัดกิจกรรม ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 4 เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยธนาคารมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดโซลูชันของธนาคารที่ตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอีให้ดียิ่งขึ้น

และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทุกสถานการณ์ พร้อมทั้งผู้บริหารของธนาคารยังได้อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ ให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพให้การดำเนินงานของลูกค้าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน งานจัดขึ้น ณ ห้องลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี โคราชจังหวัดนครราชสีมา

Top