You are here
Home > Trends > ธนาคารกรุงเทพ ผนึกกำลังเอสโซ่ พัฒนา Digital Payment ตอบรับเทรนด์ลูกค้ายุคใหม่ ชำระเงินและสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ ผนึกกำลังเอสโซ่ พัฒนา Digital Payment ตอบรับเทรนด์ลูกค้ายุคใหม่ ชำระเงินและสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ ผนึกกำลังเอสโซ่ พัฒนา Digital Payment ตอบรับเทรนด์ลูกค้ายุคใหม่ ชำระเงินและสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในยุคที่การชำระเงินแบบไร้สัมผัส และระบบ Digital Payment ที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องรับชำระเงินแบบเคลื่อนที่ (Mobile EDC) ซึ่งนอกจากการรับชำระเงินได้ทั้งบัตรเครดิตแบบดั้งเดิม และแบบ Digital Payment ในรูปแบบของ QR PromptPay, QR Visa, QR Master และ eWallet แล้ว ยังขยายความสามารถของเครื่องให้สะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ได้ ในเครื่องเดียวกัน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องพกบัตร เพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ก็สามารถสะสมคะแนนได้ทันที

โดยบริษัท เอสโซ่ฯ เป็นรายแรกในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินรูปแบบใหม่นี้ครบทุกสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ในประเทศไทย

นางสาวสุดฤทัย ทองสอง ผู้อำนวยการอาวุโส สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ธนาคารได้ทยอยปรับปรุงระบบของเครื่อง EDC ทั้งหมดกว่า 3,200 เครื่อง ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศ กว่า 780 สาขา ให้พร้อมใช้งานระบบใหม่นี้ได้แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565

“ธนาคารได้รับการสนับสนุนที่ดียิ่งจากเอสโซ่ เป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่ช่วยกันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในหลากหลายมิติ ทั้งการทำธุรกรรมชำระเงินได้ง่ายและปลอดภัย ด้วย Digital Contactless Payment หรือระบบการชำระเงินแบบไร้สัมผัสที่ทำได้ครอบคลุมกับความต้องการชำระในแต่ละรูปแบบ เพิ่มความสะดวกสบายที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สามารถใช้บริการได้รวดเร็วขึ้น และทำรายการสะสมคะแนนได้ โดยไม่ต้องพกบัตรสมาชิก ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และเพิ่มความผูกพันให้ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง”

นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญที่เกิดความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสโซ่ฯ กับธนาคารกรุงเทพ ในการพัฒนาระบบการรับชำระเงินบนเครื่องรับชำระเงินของ ธนาคารกรุงเทพ ให้สามารถทำงานร่วมไปกับการสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรให้กับพนักงานบริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ การทำรายการได้ในเครื่องเดียวกัน สามารถลดเวลาการให้บริการ ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ลดการสัมผัสเนื่องด้วยเครื่องฯ สามารถรองรับการสแกนและการแตะบัตรเครดิตสำหรับการชำระเงิน และสามารถบอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้พนักงานพิมพ์บนเครื่องได้ทันทีสำหรับการสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส”

นายวีระ ธีรวรุตม์พันธุ์ ผู้จัดการโปรแกรมบัตรสะสมคะแนนและบัตรเครดิต บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าวว่า “เอสโซ่ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพน้ำมัน แต่ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการคัดสรรเทคโนโลยีที่มาช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี ตอบสนองความต้องการและรองรับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท เอสโซ่ฯ และ ธนาคารกรุงเทพ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการพัฒนาระบบชำระเงิน แบบ Digital Payment ร่วมกับการสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส แบบไร้รอยต่อ จะทำให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และอุ่นใจระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการ”

Top