You are here
Home > People > SME D Bank แสดงความยินดี นายชาญวิทย์ นาคบุรี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

SME D Bank แสดงความยินดี นายชาญวิทย์ นาคบุรี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าแสดงความยินดีต่อนายชาญวิทย์ นาคบุรี เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

Top