You are here
Home > Top Story > กรุงศรีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน เป็น 1.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้าท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ

กรุงศรีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน เป็น 1.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้าท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ตอบรับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้น ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน 0.25% เป็น 1.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เพื่อเป็นการตอบรับกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งที่สามของปี 2565 นี้ กรุงศรีได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน อีก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน เป็น 1.25% ต่อปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้าท่ามกลางสถานการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ”

“กรุงศรียังคงให้คำมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง สำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ธนาคารกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยธนาคารจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป”

Top