You are here
Home > News > ยอดขาย BEV ปี 66 ในไทยอาจแตะ 5 หมื่นคัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

ยอดขาย BEV ปี 66 ในไทยอาจแตะ 5 หมื่นคัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

ในปี 2566 แม้ตลาด BEV จะยังมีปัจจัยกดดันอยู่บ้าง แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า หากทำได้ดีมีโอกาสที่ยอดขายรถยนต์ BEV ของไทยน่าจะเติบโตได้กว่า 270% (YoY) พายอดขายไปแตะระดับ 50,000 คัน ดันให้ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ BEV เพิ่มขึ้นไปเป็นไม่น้อยกว่า 5.8% ของตลาดรถยนต์ไทยรวมที่คาดว่าจะทำได้ระหว่าง 865,000-895,000 คัน โดยคาดว่า รถยนต์ BEV จีนในไทยอาจกินส่วนแบ่งตลาดได้ที่ 85% ของยอดขาย BEV รวมในปี 2566 เพิ่มขึ้นจาก 78% ในปีที่แล้ว

ในระยะถัดไป การแข่งขันในตลาดรถยนต์ BEV ไทยมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อหลายค่ายรถยังรุกตลาดต่อเนื่องและผู้บริโภคมีข้อมูลใหม่ๆ ถึงประสบการณ์การใช้รถยนต์ BEV ทำให้มองว่าค่ายรถ BEV ที่จะประสบความสำเร็จในไทยอาจต้องมีแบรนด์ที่เข้มแข็ง มีการลงทุนเรื่องการบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ได้รวดเร็ว น่าเชื่อถือและทั่วถึง

Top