You are here
Home > News > TQR ผนึก TQM ร่วมพัฒนาโปรดักส์ใหม่ จ่อปิดดีล M&A 1-2 รายครึ่งปีแรก

TQR ผนึก TQM ร่วมพัฒนาโปรดักส์ใหม่ จ่อปิดดีล M&A 1-2 รายครึ่งปีแรก

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 66 เติบโต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง จากความต้องการของผู้บริโภคในการทำประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ประกอบกับการเปิดประเทศของภาครัฐทำให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ซึ่งสอดคล้องกับที่บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทประกัน คิดค้น พัฒนาประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า และคู่ค้ามากที่สุด

“ในปีนี้ TQR มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของการประกันภัยต่อ ทั้งการประกันภัยไซเบอร์ ที่ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มากขึ้น การประกันที่เกี่ยวข้องกับกระแสของ Environmental, Social and Governance : ESG การประกันที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ รวมถึง คาร์บอนเครดิต ที่ทุกภาคส่วนให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ตลาดมีความต้องการมากขึ้น สอดรับเมกะเทรนด์ และด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่ง TQR อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันภัยต่อสำหรับประกันชีวิต” นายชนะพันธุ์ กล่าว

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQR กล่าวว่า ภายหลังที่ บริษัทฯ ได้ Synergy กับ บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา (TQM) โบรกเกอร์ประกันยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย ได้ดำเนินการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัยและสุขภาพ เป็นต้น ขณะที่ธุรกิจให้บริการ (Service) ของ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วจำนวน 3 ราย และในปีนี้ตั้งเป้าหมายการมีลูกค้าเพิ่มอีก 2-3 ราย

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการเข้าศึกษาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อเข้าลงทุนในรูปแบบการทำ M&A กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง คาดว่าจะเห็นความชัดเจน 1-2 ราย ภายในครึ่งปีแรกของปี 66 จึงมั่นใจว่า ผลงานในปีนี้จะเข้าสู่หมวดการเติบโตรอบใหม่ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

อนึ่ง ผลการดำเนินงานในปี 65 มีกำไรสุทธิ 98.27 ล้านบาท เทียบปีที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิ 97.46 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 243.50 ล้านบาท

Top