You are here
Home > Author: admin

PPPGC เสริมศักยภาพธุรกิจปาล์มน้ำมันยุคดิจิทัลด้วยโซลูชั่น SAP S4/HANA และคลาวด์ สำเร็จในเวลาเพียง 6 เดือน

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ (PPPGC)  นำโซลูชัน SAP S4/HANA  และระบบคลาวด์ มาใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กระบวนการผลิตและดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจรของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้ง การผลิต การควบคุมคุณภาพ การขาย รวมถึงการเงิน โดยมีบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้คำปรึกษา วางแผน และดำเนินการติดตั้งระบบจนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น โซลูชันทั้งหมดที่ ฟูจิตสึ ดำเนินการให้กับ PPPGC ประกอบด้วย MM ( Raw Material Procurement), QM ( quality Management), PP PM (Production), FI CO ( Financial Accounting & Coasting) and SD ( Sales…

ประสิทธิภาพของข้อมูลที่ดี คือ ปัจจัยสำคัญที่นำพาธุรกิจก้าวหน้าเหนือคู่แข่งขันในปัจจุบัน

เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจเหมือนบังคับให้เกิดการปลี่ยนแปลง ต่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องของคู่แข่งที่มีมากมายอย่างต่อเนื่อง วิกฤตของโลกระบาดโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบต่อสภาพสังคม และเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมไปถึงกฎระเบียบของทางภาครัฐที่กำหนดให้ผู้ดำเนินธุรกิจต้องใช้ไปในทิศทางเดียวกัน การจัดการข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

ฟูจิตสึ เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มรายได้อย่างรวดเร็วด้วยโซลูชัน RPA

เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว สร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบถึงทุกธุรกิจ ทั้งคู่แข่งหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึงสถานการณ์ที่ยากจะคาดการณ์ กลายเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว ฟูจิตสึ ในฐานะขององค์กรด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation ได้ให้ความสำคัญและเริ่มต้นกระบวนการ Digital Transformation ภายในองค์กร เพื่อปรับการทำงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ ทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกมากมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฟูจิตสึเข้าไปช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงาน ยกระดับการให้บริการลูกค้า สร้างโอกาส และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญจากหลากหลายโซลูชันดิจิทัล หนึ่งในนั้นคือ RPA   RPA คืออะไร RPA หรือ Robotic Process Automation คือระบบอัตโนมัติที่มี AI เป็นหัวใจในการทำงาน ช่วยลดเวลาการทำงานที่มีกระบวนการเป็นมาตรฐานได้แบบทันตาเห็น ทำงานที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเสร็จได้ภายในไม่กี่นาที ลดข้อผิดพลาดในการเตรียมข้อมูล ลดการใช้กระดาษ และลดกระบวนการทำงานที่ต้องใช้คน   ทำให้พนักงานมีเวลาทุ่มเทให้กับงานที่สร้างมูลค่ามากขึ้น เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ตามมาคือรายได้และโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ   เพิ่มรายและประสิทธิภาพการทำงานด้วย…

ขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัลที่ยั่งยืนด้วยโซลูชันจากฟูจิตสึ

ที่งาน Fujitsu ActivateNow 2021 นอกเหนือจากการนำเสนอโซลูชันที่ช่วยสริมประสิทธิภาพให้ธุรกิจยุคใหม่แล้ว อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจคือการนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนจากคุณ Vivek Mahajan, CTO ของฟูจิตสึ แม้จะเป็นผู้บริหารหน้าใหม่ที่เพิ่งร่วมงานกับฟูจิตสึ แต่ Vivek ก็มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการเงิน โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย หนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณ Vivek ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับฟูจิตสึคือ วิสัยทัศน์ด้านการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความยั่งยืนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงการมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตของฟูจิตสึเอง ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมาก   ตลอดการบรรยาย ในบทบาทของ CTO คุณ Vivek ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งเราของสรุปเป็นประเด็นสำคัญดังนี้   5 เทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อธุรกิจในอนาคต หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่า ฟูจิตสึวางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี 7 ด้านคือ การผลิตที่ยั่งยืน ประสบการณ์ผู้บริโภค ชีวิตที่มีสุขภาพดี สังคมที่ไว้วางใจได้ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล แอปพลิเคชันทางธุรกิจ และไฮบริดไอที รวมถึงมีการเปิดตัวแบรนด์ธุรกิจใหม่อย่าง Fujitsu Uvance ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีทั้ง 7 ด้านดังกล่าว   อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทั้ง 7…

เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เสริมความปลอดภัยให้การทำงานแบบ Hybrid ด้วยโซลูชันจากซิสโก้

ภายใต้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ และสถานการณ์ที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมา การสร้างองค์กรที่สามารถก้าวข้ามทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากได้นั้น ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ความร่วมมือ พื้นฐานที่แข็งแกร่งและแน่นอน “เทคโนโลยี”   เมื่อโลกธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนสู่การทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา เมื่อนั้นพรมแดนการใช้งานและเข้าถึงทรัพยากรไอทีก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในออฟฟิศอีกต่อไป  เพราะพนักงานบางส่วนต้องทำงานจากที่บ้าน หรือทำงานจากนอกสถานที่   คำถามคือเราจะขยายขอบเขตการรักษาความปลอดภัยทางไอทีจากภายในองค์กรไปสู่บ้าน ร้านกาแฟ หรือสถานที่ใดก็ตามที่พนักงานนั่งทำงานอยู่ได้อย่างไร   สิ่งที่ตามมาคือความท้าทายด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่หลายองค์กรต้องเผชิญ “ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี  “เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC) ” เราสั่งสมประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเลือกระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้งานในองค์กร เราจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด “ คุณเชิงชาย มะลิหอม Security Specialist Presales, บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว “ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเลือกโซลูชันจากซิสโก้ เพื่อเสริมเกราะการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ สร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกองค์กร “ เพื่อรักษาความปลอดภัยการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อม Hybrid Working เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากซิสโก้ได้แก่   การใช้ Cisco DUO เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้และอุปกรณ์ ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใด…

SCB เตรียมพร้อมสู่โลกการเงินอนาคต ประกาศซื้อหุ้น Bitkub 17,850 ล้านบาท

“กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยานแม่ มุ่งสร้างการเติบโตระยะยาว และวางรากฐานธุรกิจการเงินแห่งโลกอนาคต รับบริบทโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล่าสุดประกาศเข้าลงทุนใน “บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด” (Bitkub Online Co., Ltd.) ผู้นำด้านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Asset Exchange) ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd.) คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท โดยมี “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด” (SCBS) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ รับหน้าที่ผลักดันและทำงานร่วมกับ “Bitkub” ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างธุรกิจร่วมกัน รวมถึงสร้างระบบนิเวศทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) ที่มี Digital Asset Exchange เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ Ecosystem…

ขับเคลื่อนธุรกิจและเติมพลังให้ผู้คน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ที่งาน Fujitsu ActivateNow 2021

ผ่านไปแล้วกับ Fujitsu ActivateNow 2021 งานแสดงวิสัยทัศน์และโซลูชันเทคโนโลยีครั้งสำคัญของยักษ์ใหญ่ด้านโซลูชันดิจิทัลอย่าง “ฟูจิตสึ” แม้จะอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนจากการระบาดของโควิด-19 แต่ฟูจิตสึเองก็ยังมุ่งมั่นนำวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์สังคม การดำเนินธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  ผ่านงานแสดงโซลูชันแบบเวอร์ชวลในครั้งนี้ หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่ฟูจิตสึมุ่งนำเสนอในงานนี้ก็คือ การสร้างสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไรโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้คนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยจัดการกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังเผชิญอยู่   ผ่านคอนเทนต์ที่ครอบคลุม 7 ประเด็นที่ฟูจิตสึให้ความสำคัญได้แก่ (1) การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Manufacturing) (2) ประสบการณ์ผู้บริโภค (Consumer Experience) (3) ชีวิตที่มีสุขภาพดี (Healthy Living) (4) สังคมที่ไว้วางใจได้ (Trusted Society) (5) การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Shifts) (6) แอปพลิเคชันทางธุรกิจ (Business Applications) (7) ไฮบริดไอที (Hybrid IT)   การเปิดตัว Fujitsu Uvance นอกเหนือจากโซลูชันสำคัญทั้ง 7 ด้าน…

ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมาก

ตามที่ปรากฏข่าวพบลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจำนวนมากประสบปัญหาการทำรายการชำระเงินโดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตนเอง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้รับทราบปัญหาและได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าว โดยเบื้องต้นพบว่า มิได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากธนาคาร แต่เป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และไม่ใช่แอปดูดเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าว   ขณะนี้ธนาคารเจ้าของบัตรได้ดำเนินการระงับการใช้บัตรของลูกค้าที่มีรายการผิดปกติ และติดต่อลูกค้า รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบร้านค้าที่มีธุรกรรมที่ผิดปกติเหล่านี้ นอกจากนี้ ลูกค้าที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของรายการธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือสาขาของธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมในทันที โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายตามขั้นตอนของธนาคารโดยเร็วต่อไป ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยธนาคารพาณิชย์มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบรายการที่ผิดปกติ ธนาคารจะแจ้งลูกค้าเพื่อตรวจสอบและยืนยันรายการธุรกรรม และพร้อมจะดูแลลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเสมอ

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” โพสต์ขออภัย หลังเหตุการณ์โลกโซเชียลป่วน Facebook, Instagram ล่มทั่วโลก

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” โพสต์ขออภัยหลัง Facebook, Instagram, WhatsApp และ Messenger กลับมาออนไลน์ใช้งานได้แล้วเรียบร้อย โดยขออภัยสําหรับการขัดข้องในช่วงหลายชั่วโมงของวันที่ 4 ตุลาคม 64 พร้อมน้อมรับผิดต่อผู้ใช้ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบ ต้นเหตุของปัญหาดังกล่าว น่าจะเกิดจากระบบเครือข่ายภายในศูนย์ข้อมูล ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Work From Home โดย Facebook ส่งวิศวกรจำนวนมากไปยังศูนย์ข้อมูลของบริษัทในสหรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหา

RISE with SAP และ Atos ปฏิวัติองค์กรสู่การทำงานยุคดิจิทัล

สองสามปีที่ผ่านมา คำว่า ดิจิทัล ในโลกการทำงาน อาจเป็นแค่ทางเลือก แต่หลังจากโลกของเราเจอวิกฤติโควิด-19 มาเกือบ 2 ปี คำว่า ดิจิทัล ดูจะไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่กลายเป็น “ทางรอด” ขององค์กร ในเวลานี้ องค์กรไหนที่มองซ้ายมองขวาแล้วยังไม่เจอใคร ที่จะมาช่วยเปลี่ยนการทำงานในองค์กรสู่โลกดิจิทัล ขอแนะนำให้รู้จักกับ “Atos” Atos จะมาปฏิวัติการทำงานขององค์กรสู่โลกดิจิทัล ได้อย่างไร แล้ว Atos เกี่ยวข้องอะไรกับ SAP บริษัทเจ้าของระบบจัดการทรัพยากรองค์กรและบริษัทชั้นนำ   Atos เป็นบริษัทไอทีสัญชาติฝรั่งเศส ที่โดดเด่นในเรื่องการให้บริการออกแบบวางแผนกระบวนการดำเนินงาน ติดตั้ง ดูแลระบบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ตแวร์ด้านการจัดการข้อมูลระดับโลกแบบครบวงจร สำหรับประเทศไทย Atos Thailand ถือเป็นผู้นำในการช่วยปฏิวัติการทำงานขององค์กรในไทย ให้เข้าสู่การทำงานในรูปแบบดิจิทัลเต็มตัว   ที่น่าสนใจคือ Atos คือพาร์ตเนอร์ระดับ SAP Platinum Partner อย่างเป็นทางการของ SAP บริษัทชื่อดังระดับโลก เจ้าของซอฟต์แวร์และระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือที่เรียกกันว่า Enterprise Resource Planning…

Top