You are here
Home > ในหลวง

กรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร

กรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 90 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สัตตมวาร พร้อมร่วมยืนถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ที่บริเวณโถงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอโครงการในพระราชดำริและพระราชดำรัสที่พระราชทานโอกาสต่างๆ เพื่อเชิญชวนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงนามถวายความอาลัย ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00–17.30 น.

กรุงศรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระครบรอบวันสวรรคต 7 วัน ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร

ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในเครือ ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยธนาคารฯ ได้รับทราบประกาศของสำนักพระราชวังถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหารพร้อมด้วย    พนักงานธนาคารฯ และบริษัทในเครือ ได้ร่วมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยมี  คุณอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ กล่าวถวายความอาลัย ร่วมด้วยดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมถวายความอาลัย

มร.ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร (กลาง) บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน ฝ่ายขายและประชาชนบริเวณรอบ ร่วมถวายความอาลัยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร้องเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้

กรมธนารักษ์ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย นับตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สมตามปฐมบรมราชโองการตลอดมา ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

เอฟดับบลิวดี ร่วมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มร. ฮวิน ทัน ฟง (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเอฟดับบลิวดี และ มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน(แถวหน้า คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายความอาลัย และร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานกว่า 70 ปี พร้อมร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ สำนักงานใหญ่ อาคารสินธรทาวเวอร์ ถนนวิทยุ

บสย.ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย นับตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สมตามปฐมบรมราชโองการตลอดมา ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

สคร. ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นายชาญวิทย์ นาคบุรี นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย นับตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สมตามปฐมบรมราชโองการตลอดมา ณ บริเวณโถงชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME BANK กรุงเทพฯ

กรมบัญชีกลางร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย นับตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สมตามปฐมบรมราชโองการตลอดมา ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ ณ โถงการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สำนักพระราม 9 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้จัดสถานที่ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น.

Top