You are here
Home > quotes

ความท้าทายของธุรกิจธนาคารในยุค FinTech

ด้านนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวในงานสัมมนาทางวิชาการ Symposium Thailand 4.0 เรื่อง “Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement เกี่ยวกับความท้าทายที่ธนาคารต้องเผชิญในยุค FinTech ว่า “เมื่อ ก.ล.ต.ได้ประกาศหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ประชาชน (ICO) ภายใต้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลออกมาแล้ว ก็จะถือว่าเป็นการเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านของการลงทุนไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งคงต้องให้ความสำคัญในการประคับประคองระบบเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ และไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล” นายปรีดี กล่าวว่า การเข้าสู่ยุค Fintech ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มาก เป็นวิถีชีวิตที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยี ที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์จากที่เคยเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ แต่ในอนาคตไม่มีใครตอบได้ว่าจะยังเป็นอยู่ต่อไปหรือไม่ เพราะในยุคปัจจุบันนี้การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีปริมาณสูงขึ้นอย่างมาก โดยพบว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนสูงถึง 5 เท่าของการทำธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย “ธนาคารที่เคยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ ก็อาจจะยังเป็นอยู่ต่อไป แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นธนาคารในรูปแบบของตึกหรืออาคารสูงใหญ่หรือไม่ เพราะขณะนี้เราพบว่าจำนวนธุรกรรมบนมือถือ เอาเฉพาะแค่กสิกรไทยมีสูงกว่า 5 เท่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในสาขา” นายปรีดีกล่าว พร้อมระบุว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของ Fintech ก็คงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ดังนั้นจึงเห็นด้วยที่จะมีการออกกฎหมายเพื่อมากำกับดูแลการประกอบธุรกิจและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังช่วยปกป้องนักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ด้วย ซึ่งนักลงทุนในกลุ่มนี้อาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่มากพอและอาจจะเกิดความเสียหายจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ “ในส่วนของภาคธนาคารพาณิชย์ก็ได้เตรียมความพร้อมมาโดยตลอด ตั้งแต่มีฟินเทคขึ้นมา…

เจษฎา สุขทิศ

  หากเราไม่มีการสร้าง นวัตกรรม อนาคตประเทศจะอยู่กันลำบาก จนอาจถึงขั้นเกิดการ สูญเสีย เศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ต่างประเทศ   เจษฎา สุขทิศ  รักษาการนายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล

ผมยึดแนวการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ ทำงานไปเรื่อยๆ ปิดทองหลังพระ ไปเรื่อยๆ ทำดีไปโดยไม่ต้องไปคอยแย่งเครดิตจากใคร   ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

Top