You are here
Home > Posts tagged "Acquires"

เทรนด์ไมโคร เข้าซื้อกิจการของ Cloud Conformity เสริมแกร่งความเป็นผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยบนคลาวด์

บริษัทเทรนด์ไมโคร (TYO: 4704; TSE: 4704) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นความปลอดภัยบนคลาวด์ ได้ออกมาแถลงในวันนี้ว่าบริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ Cloud Conformity ซึ่งเป็นบริษัทนวัตกรรมด้าน Cloud Security Posture Management (CSPM) การควบกิจการครั้งนี้ทำให้เทรนด์ไมโครขยายขอบเขตของบริการบนคลาวด์ ให้สามารถรักษาความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่มักถูกมองข้ามจากการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์อย่างไม่เหมาะสมได้

Top