You are here
Home > Posts tagged "Cryptocurrency"

ทำความรู้จัก CBDC สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

เพื่อตอบรับกระแสการเงินในโลกดิจิทัล ธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเอง จึงเริ่มสำรวจ ทดสอบ และทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) ในบางรูปแบบ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเจ้า CBDC กัน

กฎหมายเงินดิจิทัลประกาศใช้แล้ว ระบุคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลคือสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเก็บภาษี 15 เปอร์เซ็นต์

หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด กฎหมายเงินดิจิทัล หรือ พระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ก็ได้รับการประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว   พรก. นี้ มีการให้คำจำกัดความสิ่งที่เกี่ยวของกับ“สินทรัพย์ดิจิทัล” อันได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลไว้ดังนี้    “คริปโทเคอร์เรนซี” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   “โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ 2 กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   การเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และให้กระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   คำจำกัดความของ “ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำจำกัดความของ “ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” ไว้อย่างชัดเจน…

เกาหลีใต้สนับสนุนการทำธุรกรรมปกติด้วยสกุลเงินดิจิทัล หลังมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนขึ้น

นายโช ฮึง ซิก ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับสถาบันการเงิน (FSS) ของเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่า รัฐบาลจะสนับสนุนการทำธุรกรรมปกติด้วยสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีจากเมื่อช่วงสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลได้ประกาศห้ามทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลผ่านบัญชีธนาคารนิรนาม ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้กฎระเบียบเพื่อควบคุมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยได้มีการเปิดตัวระบบการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะอนุญาตให้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เฉพาะในรายที่ใช้ชื่อจริงในบัญชีธนาคารเท่านั้น เพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆ

Coincheck กลับมาเปิดให้บริการถอนเงินเยนอีกครั้ง หลังถูกแฮกและขโมยเงิน NEM ไปกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หลังจากถูกแฮ็กระบบ และปล้นเงินดิจิตอลไปรวมมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนกลายเป็นการปล้นทางไซเบอร์ที่มีมูลค่ามากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินคริปโตไปทั่วโลกการสูญหายเงินดังกล่าว ทำให้ Coincheck ประกาศระงับการซื้อขาย และฝากถอนเงิน NEM ขณะที่มีลูกค้าราว 260,000 คนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยทางบริษัทประกาศจะจ่ายเงินคืนกว่า 4.6 หมื่นล้านเยน ให้แก่ลูกค้าผู้เสียหาย ซึ่งจำนวนเงินที่ทางบริษัทจ่ายคืนให้นี้ คิดเป็นเกือบ 90% ของมูลค่าความเสียหาย   ล่าสุด Coincheck  ผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิทัล ได้กลับมาเปิดให้บริการถอนเงินเยนอีกครั้งในวันนี้ หลังจากที่บริการดังกล่าวถูกระงับไปหลายสัปดาห์ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า Coincheck ได้ดำเนินการเพื่อความมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัย ขณะที่ทางการญี่ปุ่นได้เข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการของ Coincheck เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมีระบบจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคำขอถอนเงินเยนโดยเรียงจากคำขอที่เกิดขึ้นก่อน ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่า คำขอถอนเงินเยนจากระบบ Coincheck มีมูลค่ารวมกันราว 3 หมื่นล้านเยน

เงินดิจิทัลป่วน แบงค์ชาติขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency!!!

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำหนังสือถึงสถาบันการเงินทุกแห่ง ลงนามโดยนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) โดยระบุว่า ปัจจุบัน วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการทำธุรกรรมทางการเงินและพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินในลักษณะต่างๆ รวมถึงการกำเนิดคริปโตเคอเรนซี เช่น Bitcoin หรือ Ether โดยคริปโตเคอเรนซีบางประเภทไม่สามารถระบุผู้ออกได้อย่างชัดเจน ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่า หรือไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมดังกล่าวสามารถทำรายการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยที่ผ่านมา ราคาของคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเก็งกำไร ผู้ทำธุรกรรมจึงมีความเสี่ยงจากการขาดทุนสูง รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ ในประเทศไทย คริปโตเคอเรนซียังไม่มีคุณสมบัติเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ ผู้ทำธุรกรรมอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการทางการเงินในกรณีถูกหลอกลวง หรือเกิดปัญหาในการทำธุรกรรม นอกจากนี้ การใช้คริปโตเคอเรนซีอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายได้ เช่น การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย ประกอบกับการทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการทำผ่านระบบเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบเป็นสำคัญ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคอเรนซีที่ไม่สามารถระบุผู้ออกได้อย่างชัดเจน หรือไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่า หรือไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ธปท.จึงขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. การเข้าไปลงทุนหรือซื้อขายในคริปโตเคอเรนซีเพื่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงินเอง หรือผลประโยชน์ของลูกค้า 2. การให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางให้บริการของสถาบันการเงิน 3….

โกลด์แมน แซคส์เตือนสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่จะทรุดตัวลงจนมีมูลค่าเหลือศูนย์

นายสตีฟ สตรองจิน หัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านการลงทุนระดับโลกของโกลด์แมน แซคส์ ระบุในรายงานว่า สกุลเงินดิจิทัลไม่มีมูลค่าที่แท้จริง และสกุลเงินส่วนใหญ่จะไม่สามารถอยู่รอดในระยะยาว โดยมีแนวโน้มที่จะทรุดตัวลงจนมีมูลค่าเหลือศูนย์ นอกจากนี้ นายสตรองจินยังเปรียบเทียบภาวะตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันเหมือนกับภาวะฟองสบู่อินเทอร์เน็ตในช่วงปลายทศวรรษ 1990 รายงานของนายสตรองจินสอดคล้องกับความเห็นของนายนูรีเอล รูบินี นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง ฉายา “ดร.ดูม” (Dr Doom) ซึ่งมักทำนายเหตุการณ์เลวร้ายถูกต้องมาหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ตลาดหุ้นทรุดตัวในปี 2551 โดยเขาได้ทวีตข้อความเตือนว่า ราคาบิตคอยน์จะทรุดตัวลงจนเหลือศูนย์ “ตามคาด บิตคอยน์ดิ่งลงต่ำกว่า 6,000 ดอลลาร์ เข้าสู่ช่วง 5,000 ดอลลาร์ ขณะที่สภาคองเกรสจะมีการฟังคำให้การเกี่ยวกับการหลอกลวงโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล พวกนักลงทุนที่โง่เขลาจะกอดบิตคอยน์จนกว่าจะมีค่าเหลือศูนย์ ขณะที่คนโกงจะเทขายและหนีลอยนวล” ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ นอกจากนี้ นายรูบินียังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้ากวาดล้างขบวนการปั่นราคาบิตคอยน์ในตลาด ก่อนหน้านี้ นายรูบินีเคยกล่าวถึงบิตคอยน์ว่าเป็นฟองสบู่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

คลัง ยันไม่ปิดกั้นสกุลเงินดิจิทัลแต่ต้องสกัดใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ได้ปิดกั้นสกุลเงินดิจิทัล แต่จะต้องหาแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางการฟอกเงิน โดยมองว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ควรจะเป็นหน่วยงานหลักในการหาแนวทางการดูแลเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ในกำกับดูแลการระดมทุนด้วยการเสนอขาย ICO (Initial Coin Offering) อยู่แล้ว ซึ่งคาดว่า ก.ล.ต.น่าจะสรุปหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ภายใน 1 เดือนจากนี้

ภัยคุกคามที่ทำให้เราเป็นเหยื่อของการขุดเงินดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัยมีการออกมาเปิดเผยกลโกงโดยการแพร่กระจายไมน์นิ่งซอฟต์แวร์ (ซอฟท์แวร์ช่วยขุดเงินดิจิทัล) และติดตั้งในเครื่องพีซีของผู้ใช้ผ่านซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายหรือซอฟท์แวร์เถื่อนที่ลักลอบใช้กันทั่วไปในการทำงานและเพื่อความบันเทิง เช่น ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพและข้อความ เป็นต้น เครื่องพีซีจะถูกใช้เป็นตัวสร้างเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี่ (cryptocurrency) เพื่อสร้างกำไรให้กับโจรไซเบอร์   ปัจจุบัน ตลาดเงินดิจิทัลได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนและมูลค่าการลงทุน โจรไซเบอร์ก็ได้จับตามองการเติบโตนี้อย่างใกล้ชิด ความตื่นตัวต่อเงินดิจิทัลทำให้ผู้ใช้จำนวนมากเริ่มเล่นรวมถึงผู้ใช้ที่ขาดความรู้ความชำนาญด้านไอที จึงกลายเป็นเหยื่อกลโกงได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น เทรนด์นักขุดเงินดิจิทัล (cryptocurrency miner) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญของปี 2017 จากข้อมูลในรายงาน Kaspersky Security Bulletin นักวิจัยของแคสเปอร์สกี้ แลป ได้ทำนายเทรนด์นี้ไว้เมื่อปี 2016 ตอนที่พบการกลับมาของไมน์นิ่งซอฟต์แวร์ขณะที่เงินดิจิทัล Zcash กำลังเป็นที่นิยม หนึ่งปีหลังจากนั้น ก็พบไมเนอร์หรือนักขุดเงินเกิดขึ้นจำนวนมาก โจรไซเบอร์เองก็ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น แคมเปญโซเชียลเอ็นจิเนียริ่ง และการแพร่กระจายซอฟต์แวร์ที่แคร็กไว้เพื่อเพิ่มจำนวนเครื่องพีซีติดเชื้อให้มากที่สุด   เร็วๆ นี้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค้นพบเว็บไซต์จำนวนหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ เสนอช่องทางให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายมาใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โจรไซเบอร์ได้เลือกใช้โดเมนเนมที่คล้ายกับเว็บไซต์ของจริง หลังจากที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้ว ก็จะได้รับ archive ที่บรรจุโปรแกรมขุดมาด้วย   ตัว archive การติดตั้งจะประกอบด้วยไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลการติดตั้ง…

คลังประกาศย้ำ ซื้อ – ขายสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) อาจเข้าข่ายกระทำความผิด

ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เคยแถลงข่าวสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ในข้อกฎหมายของพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการชักชวนซื้อ – ขาย สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ที่มีการดำเนินการ กันอยู่ในขณะนี้ จึงขอชี้แจงดังนี้ 1. ปัจจุบัน “สกุลเงินดิจิทัล” อาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสิ่งที่ชำระหนี้ได้และมีมูลค่าดังเช่นสกุลเงินสกุลหนึ่ง แต่แท้จริงแล้ว สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น Bitcoin เป็นต้น เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย ซึ่งปรากฏตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ฉบับที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 2. มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเกิดจากอุปสงค์และอุปทานของตัวมันเองที่ทำให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้น หรือลดลงโดยที่ตัวมันเองไม่มีกิจการใดที่ถูกต้องตามกฎหมายรองรับในการสร้างรายได้เพื่อการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 3. มูลค่าของเงินสกุลดิจิทัลที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เป็นแรงจูงใจทำให้ประชาชนสนใจ ที่จะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เพราะคิดว่ามีผลตอบแทนสูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจส่งผลให้มีการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น 4. ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ ได้วางหลักข้อกฎหมายว่า ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยโฆษณา หรือประกาศเชิญชวนให้ลงทุนใด ๆ…

Top