You are here
Home > Posts tagged "data center"

เอ็นทีทีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำด้านการให้บริการและการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์

 NTT Ltd., ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ได้รับการยอมรับด้านความเป็นผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล หรือดาต้าเซ็นเตอร์ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (โดยไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) ใน  IDC MarketScape หรือ IDC MarketScape: Asia/Pacific (Excluding Japan) Datacenter Operations and Management 2020 Vendor Assessment. ในรายงานได้เน้นย้ำถึงดาต้าเซ็นเตอร์ของเอ็นทีที ที่มีการให้บริการอย่างกว้างขวางและครอบคลุมการให้บริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังได้รับการแนะนำอย่างแข็งขันว่าเอ็นทีทีเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายธุรกิจในเอเชีย

เอ็นทีที ประกาศการให้บริการ ผู้นำศูนย์กลางเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจอีอีซีในประเทศไทย

บริษัท เอ็นทีที จำกัด (NTT Ltd.) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ประกาศยุทธศาสตร์การให้บริการศูนย์ข้อมูล  “Bangkok 2 Data Center” เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (Eastern Economic Corridor: EEC) ภายใต้แผนดังกล่าว เอ็นทีที จะขยายการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล Bangkok 2 Data Center  จากทั่วโลกเพื่อส่งมอบการเชื่อมโยงที่ราบรื่นไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ทั่วโลกผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายของเอ็นทีที

เอ็นทีที คอม โชว์มาตรฐาน ISO 50001 ยกระดับการจัดการระบบพลังงานใน Bangkok 2 Data Center

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอ็นทีที คอม) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นและการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของ        เอ็นทีทีกรุ๊ป (TYO: 9432) ตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center ภายใต้แบรนด์ “NexcenterTM”   โดยยกระดับการจัดการระบบพลังงานด้วยมาตรฐานสากล Energy Management System หรือ ISO 50001 ลดการใช้ไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าชี้วัดที่ชัดเจน   นายสุทธิพัฒน์ ลือประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยี บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ในกลุ่มบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น กล่าวว่า เอ็นทีที คอม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และด้วยการให้บริการในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ต้นทุนหลักกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการใช้ไฟฟ้า และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้พลังงานมากขึ้น…

Top