You are here
Home > Posts tagged "Donation"

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบเครื่องพริ้นพร้อมถ่ายเอกสารให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้มอบเครื่องพิมพ์พร้อมถ่ายเอกสาร ให้แก่  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

RICOH ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือการแก้ปัญหา COVID-19

ทาง RICOH ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับชีวิตที่ต้องสูญเสียจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 และเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากให้ฟื้นฟูกลับมาปกติได้โดยเร็วโดยทางกลุ่ม RICOH ได้บริจาคเงินรวม 7 ล้านหยวน (หรือคิดเป็นประมาณ 116 ล้านเยน) สำหรับกิจกรรมในการฟื้นฟูต่าง ๆ ในประเทศจีน ในการที่จะช่วยสนับสนุนความพยายามฟื้นฟูดังกล่าวนั้น ทาง RICOH จะมีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูในจังหวัดหูเป่ยผ่านทางสภากาชาดจีน สาขาเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ยังได้บริจาคเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันหรือ MFP และเครื่องทำสำเนาเอกสารให้แก่สถานศึกษาไปจนถึงโรงเรียนประถม และมัธยมในประเทศจีนอีกด้วย รวมทั้งยังสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและให้อะไหล่ต่าง ๆ แก่ลูกค้าที่เป็นโรงพิมพ์ของเราในจังหวัดหูเป่ยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทาง RICOH ขอส่งความปรารถนาดีให้แก่ผู้ป่วยทุกคนให้หายอย่างรวดเร็ว และภาวนาให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสนี้จบลงในไม่ช้า ซึ่ง RICOH พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือการฟื้นฟูทั้งหลายอย่างเต็มที่

Top