You are here
Home > Posts tagged "Electronic Waste"

แคสเปอร์สกี้เผยสถิติปี 2020 พบไฟล์อันตรายเกิดใหม่เฉลี่ยวันละ 360,000 ไฟล์ เพิ่มขึ้น 5.2% จากปีก่อน

ในปี 2020 แคสเปอร์สกี้ตรวจพบไฟล์อันตรายเกิดใหม่เฉลี่ยแล้ววันละ 360,000 ไฟล์ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุน่าจะมาจากการเติบโตขึ้นอย่างมากของโทรจัน (ไฟล์ตัวร้ายที่ก่ออันตรายได้มากมายหลายอย่าง รวมทั้งลบหรือแอบจารกรรมข้อมูลด้วย) และแบ็คดอร์ (โทรจันประเภทหนึ่งที่ผู้ก่อการร้ายสามารถเข้ามายึดควบคุมเครื่องของเหยื่อ) คิดเป็นอัตราเพิ่ม 40.5% และ 23% ตามลำดับ และนี่คือเทรนด์ที่พบในรายงาน Kaspersky Security Bulletin: Statistics of the Year Report

ดีแทค ‘ทิ้งให้ดี’ จับมือ ‘โจนส์สลัด’ จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกวิธี ลดความเสี่ยงขยะอันตรายปนเปื้อนในดินและน้ำ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ลูกค้าสลัดปลอดสารพิษของโจนส์สลัดสามารถนำซากมือถือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดกลางและเล็ก รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ที่ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ของดีแทค ‘ทิ้งให้ดี’ ได้ที่ร้านโจนส์สลัด สาขาเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์, ร้านโจนส์สลัด สาขาศาลาแดง, และร้านโจนส์สลัด สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Top