You are here
Home > Posts tagged "Fortinet"

ฟอร์ติเน็ตได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ใน 2020 Gartner Magic Quadrant

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศในวันนี้ว่า ฟอร์ติเน็ตได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ใน 2020 Gartner Magic Quadrant สำหรับโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึง LAN แบบมีสายและไร้สาย

ฟอร์ติเน็ตได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำใน 2020 Gartner Magic Quadrant สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศในวันนี้ว่า ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำในรายงาน Gartner 2020 Magic Quadrant สำหรับ WAN Edge Infrastructure เมื่อในเดือนกันยายนที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการที่องค์กรมีความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์และความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่สูงกว่าในปีก่อน

ฟอร์ติเน็ตเปิดตัว FortiGate 4400F เป็น Hyperscale Firewall ตัวแรกของโลก

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศเปิดตัวไฟร์วอลล์ระดับไฮเปอร์สเกลตัวแรกของโลก “FortiGate 4400F” ซึ่งเป็นการสร้างดัชนีใหม่สำหรับการจัด Security Compute Ratings เพื่อมอบประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นในการปรับขนาดและความปลอดภัยที่เหนือชั้นในเครื่องเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์ FortiGate 4400F ใช้โปรเซสเซอร์เครือข่ายรุ่นที่เจ็ด (Network Processor 7: NP7) ล่าสุดของฟอร์ติเน็ตเพื่อรองรับงานระดับผู้ให้บริการขนาดใหญ่  ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลและเครือข่าย 5G

ฟอร์ติเน็ตซื้อกิจการ OPAQ ปูทางสร้างแพลตฟอร์ม SASE รองรับบริการ Zero Trust Security-as-a-Service ทั่วโลก

ในยุคที่การเชื่อมต่อโครงข่ายมีความซับซ้อนหลายมิติและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้งาน อุปกรณ์ แอปพลิเคชั่น บริการและข้อมูลที่รับ-ส่งออกนอกบริเวณเครือข่ายเอจ (Edge) ขององค์กรมีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับลักษณะการทำงานของพนักงานจากระยะไกลจากที่บ้านยังเป็นเทรนด์ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นทุกที่ทุกเวลาได้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของผู้ใช้และอุปกรณ์ จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น ส่งให้องค์กรในปัจจุบันให้ความสนใจในกลยุทธ์ Zero Trust อันเป็นแนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบใหม่ที่ถือว่าระบบเครือข่ายทั้งหมดไม่ควรเชื่อถือซึ่งกันและกัน จึงต้องมีการตรวจสอบในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น โดย Zero Trust ออกแบบระบบเครือข่ายโดยยึดข้อมูลเป็นศูนย์กลาง  ใช้ซอฟต์แวร์และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยควบคุมข้อมูลหรือทรัพย์สินสารสนเทศเหล่านั้นโดยรอบ (Software-Defined Network) และให้ความสำคัญแก่การพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้และอุปกรณ์มากขึ้น

Top