You are here
Home > Posts tagged "hospital"

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สร้างความมั่นใจ เรื่องความปลอดภัยและการได้รับความดูแลที่ดีของคนไข้และบุคลากร ในช่วงโควิด-19

Qualtrics ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า และผู้พัฒนาระบบการบริหารจัดการประสบการณ์ (XM) เปิดเผยว่าโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ได้นำโซลูชั่นโควิด-19 หลายโซลูชันจาก Qualtrics ซึ่งเปิดให้ใช้งานฟรี เพื่อช่วยปกป้องและจัดการความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาด

แถลงการณ์ Kaspersky ต่อเหตุการณ์โจมตีโรงพยาบาลในประเทศไทยด้วยแรนซัมแวร์

ฃ นายเซียง เทียง โยว ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของแคสเปอร์สกี้ กล่าวว่า “แคสเปอร์สกี้ขอประณามการโจมตีของแรนซัมแวร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเป้าหมายที่หน่วยงานภาคสาธารณสุข ในช่วงที่โรงพยาบาลเป็นแนวหน้าของการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การกระทำที่มุ่งร้ายเช่นนี้ควรหยุดลง อย่างไรก็ตามเราทราบดีอยู่แล้วว่าอาชญากรไซเบอร์นั้นอยู่เบื้องหลังเหตุความวุ่นวายในปัจจุบันเพื่อทำร้ายองค์กรและองค์กรต่างๆ มากขึ้น”

กว่า 50 ปี “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” ผู้สืบสานปณิธานการให้… สู่ภารกิจสร้าง “โรงเรียนแพทย์ของแผ่นดิน” เพื่อคนไทยทุกคน

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรการกุศล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 มี 4 พันธกิจสำคัญ อันได้แก่ การรักษา สร้างงานวิจัย สร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับคนไทยทุกคนในทุกระดับชั้น

Top