You are here
Home > Posts tagged "Innovation"

RISE พบกว่า91% ขององค์กรยังเผชิญความท้าทายในการสร้างนวัตกรรม เผยโมเดลวัดระดับนวัตกรรมองค์กร

  ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร สตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กร เผยบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการทำและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมองค์กร แต่กว่า 91% เผชิญความท้าทายในการผลักดันนวัตกรรมองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงไม่สามารถสเกลหรือขยายผลในการทำนวัตกรรมต่อไปได้ ส่งผลให้หลายองค์กรไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรกับการสร้างนวัตกรรมองค์กร หรือมุ่งหน้าไปทางใดในเส้นทางการสร้างนวัตกรรม (Innovation journey)

สกสว.จัดเวทีชี้แจงจัดสรรงบประมาณปี 65 เร่งเครื่องหนุนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ยกระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

ปตท. ประกาศจับมือ Plug and Play มุ่งเป็นผู้นำด้านองค์กรแห่งนวัตกรรม

ปตท. ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Plug and Play บริษัทผู้พัฒนาและบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก ที่มีผลงานลงทุนในเทคสตาร์ทอัพชั้นนำ ทั้ง Paypal, Dropbox และ Lending Club เพื่อสรรหาสตาร์ทอัพในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พร้อมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ตามแนวคิด PTT หรือ Powering Thailand’s Transformation” พร้อมนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล

Top