You are here
Home > Posts tagged "MK restaurant"

ลาซาด้าผนึกกำลังเอ็มเค เรสโตรองต์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ตอกย้ำกลยุทธ์ออฟไลน์สู่ออนไลน์

ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของไทย ร่วมกับ เอ็มเค เรสโตรองต์ ต่อยอดธุรกิจร้านอาหารออฟไลน์สู่วงการอีคอมเมิร์ซเป็นครั้งแรก พร้อมขยายช่องทางการขายสู่ลาซาด้า จำหน่าย E-Voucher ส่วนลดสำหรับรับประทานอาหารที่เอ็มเค เรสโตรองต์ ทุกสาขา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจพร้อมขยายฐานลูกค้าทั่วประเทศ

Top