You are here
Home > Posts tagged "MOU"

พีทีที ดิจิตอล ผนึกความร่วมมือ โยโกกาวา(ประเทศไทย) ชูบริการ OT Cyber Security เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ผนึกความร่วมมือ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด เสริมศักยภาพในการให้บริการ OT Cyber Security เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับธุรกิจของลูกค้าที่ปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการให้บริการมอนิเตอร์ความปลอดภัยทาง cyber ของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน หรือ Operational Technology Cyber Security กับ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านงานระบบควบคุมอัตโนมัติ (Process Automation) และเครื่องมือวัด (Instrumentation)  เพื่อยกระดับการให้บริการระบบงาน Plant Security Lifecycle Service ร่วมกับ Operational Security หรือ OT Security ในการเสริมศักยภาพกระบวนการทำงานและความปลอดภัยทางไซเบอร์  พร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการให้บริการลูกค้าภาคอุตสาหกรรมได้ครบวงจรและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“ทิฟฟ่า” จับมือบริษัทโลจิสติกส์สิงคโปร์ ผุดโครงการ “ศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์” หวังดันสินค้าการเกษตรไทยสู่จีน

ทิฟฟ่า จับมือ Singapore-Guangxi Integrated Developments เดินหน้าโครงการศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์ หวังนำสินค้าการเกษตรไทยตีตลาดจีนได้มากขึ้น คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์ หรือ China Singapore International Logistics Park (CSILP) กับ Mr. Siong Seng Teo ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Singapore-Guangxi Integrated Developments Pte. Ltd.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับซิสโก้ พัฒนานวัตกรรม Med Tech ในการให้บริการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระดับโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้ “โครงการร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Med Tech Co-innovation)” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ พร้อมยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลเฮลท์แคร์ (Digital Healthcare Experience)

Top