You are here
Home > Posts tagged "New Normal"

อาร์เค กรุ๊ป ปรับแต่งบ้าน RK รับชีวิตนิวนอร์มอล เน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพ และพื้นที่ลงตัวเพื่อครอบครัวหลายเจนฯ

อาร์เค กรุ๊ป ผู้นำบ้านแนวราบโซนกรุงเทพตะวันออก ดีไซน์บ้าน RK ทุกโครงการ ผสานนวัตกรรม พร้อมรองรับวิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอล ทั้งยังชูคอนเซ็ปต์ Multi-generation บ้านสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายรุ่น

M.TECH ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรไอทีรับมือกับภัยในยุค New Normal 2020

จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยต่างต้องปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีการให้พนักงานทำงานจากนอกสถานที่ในลักษณะที่เรียกว่า Work From Home (WFH) ซึ่งนอกเหนือจากการทำงานที่ต้องเปลี่ยนไปแล้วยังรวมไปถึงประสบการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคที่เรียกกันว่า New Normal ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Marketplace ที่เป็นแบบดิจิตอลจะเติบโต, บริการด้านการจัดส่งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีมากขึ้นเป็นเท่าตัว นอกจากนั้นแล้วในยุค New Normal นี้ยังส่งผลต่อการเพิ่มมากขึ้นการใช้งานข้อมูล และเรื่องของ Big Data ที่เน้นเพื่อการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิม

CAT รุกบริการโซลูชันออนไลน์ครบวงจร ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ยุค New Normal

CAT เล็งโฟกัสกลุ่มบริการโซลูชัน New Norma Lifestyle ตอบรับวิถีชีวิตแบบออนไลน์ ด้านการศึกษา สุขภาพ บันเทิง และอีเวนต์งานแสดงสินค้า ปลายปีเตรียมจัดใหญ่ CAT Network Showcase 2020   รวมทุกออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ Next Normal

Top