You are here
Home > Posts tagged "NPLs"

บทความพิเศษ : เศรษฐกิจซบ ฉุดสินเชื่อ PLoans ปี 63 หดตัว

  ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างโจทย์ท้าทายแก่ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (PLoans) ทั้งฝั่งธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์ เพราะโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่การปรับกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายก่อนคู่แข่ง แต่ยังต้องเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในพอร์ตด้วยเช่นกัน ดังนั้น จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ PLoans ในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ จึงทำให้ยอดคงค้างสินเชื่อ PLoans หดตัวลงถึง 3.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยสินเชื่อ PLoans ที่ไม่มีหลักประกันหดตัวลงถึง 7.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562

Top