You are here
Home > Posts tagged "Package"

W9 เผย 19 ล้านคนเผชิญปัญหาการนอน ส่งผลตลาดการนอนเติบโต แนะปรับนาฬิกาชีวิตช่วยลดปัญหานอนไม่หลับ

เวลานอนคือช่วงแห่งการฟื้นฟู แต่ปัจจุบันเวลานอนกลายเป็นปัญหากับหลายคนที่เผชิญกับอาการนอนไม่หลับ หรือการนอนหลับไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ถึงแม้จะไม่ใช่ประเด็นสุขภาพที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คนในปัจจุบันเหมือนปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือฝุ่น PM 2.5 แต่เป็นปัญหาที่กำลังแทรกซึมเข้ามาทำลายสุขภาพคนไทยในทุก ๆ วัน และมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Top