You are here
Home > Posts tagged "Printer"

เอปสัน เปิดตัว EcoTank ใหม่ คุ้มค่า ประสิทธิภาพสูง สำหรับออฟฟิศขนาดกลาง

ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าในระยะยาว สามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสูงถึง 25 ภาพต่อนาที (Image per Minute ; IPM) โดยทั้ง 2 รุ่น สามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาในการพิมพ์แผ่นแรกเพียง 5.5 วินาที (สำหรับงานพิมพ์ขาวดำ)

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบเครื่องพริ้นพร้อมถ่ายเอกสารให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้มอบเครื่องพิมพ์พร้อมถ่ายเอกสาร ให้แก่  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

Top