You are here
Home > Posts tagged "qualtrics"

ผลการศึกษาฉบับใหม่จากควอลทริคซ์ระบุผู้บริโภคชาวไทยเลือกที่จะใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นช่องทางหลัก

Qualtrics (ควอลทริคซ์) ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า และผู้พัฒนาระบบการบริหารจัดการประสบการณ์( (XM) เผยผลการศึกษาฉบับใหม่ที่ระบุว่าโควิด–19 เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น     

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สร้างความมั่นใจ เรื่องความปลอดภัยและการได้รับความดูแลที่ดีของคนไข้และบุคลากร ในช่วงโควิด-19

Qualtrics ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า และผู้พัฒนาระบบการบริหารจัดการประสบการณ์ (XM) เปิดเผยว่าโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ได้นำโซลูชั่นโควิด-19 หลายโซลูชันจาก Qualtrics ซึ่งเปิดให้ใช้งานฟรี เพื่อช่วยปกป้องและจัดการความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาด

เอบีม คอนซัลติ้ง เข้าเป็นพันธมิตรกับ ควอทริคซ์ ยกระดับกลยุทธ์ทางดิจิทัลลูกค้าให้ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ในโตเกียว ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ ควอทริคซ์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้าและผู้สร้างหมวดการจัดการประสบการณ์ (Experience management category) ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะในประเทศไทย

ผลการศึกษาฉบับใหม่จาก Qualtrics เปิดเผยว่าพนักงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดหวังว่าที่ทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลัง โควิด-19

ผลการศึกษาจาก Qualtrics รายงานว่าพนักงานเกือบ 3 ใน 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (74%) ต่างคาดหวังว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตนทำงาน จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลัง สถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากมีการ ปรับตัว และ ปรับการทำงาน ในช่วงการแพร่ระบาด

Top