You are here
Home > Posts tagged "RISE"

RISE ชู 4 ปี ปั้น 400 บริษัท สร้างนวัตกรรมองค์กรสำเร็จ ดัน GDP ประเทศ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

RISE (ไรส์) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร สตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กรเผย ธุรกิจ 83% ได้รับผลกระทบจากดิสรัปชันที่เกิดจากเทคโนโลยี และมีองค์กรเพียง 31% ที่สามารถวางแผนสร้างนวัตกรรมองค์กรได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เปิดข้อมูลเชิงลึกพบองค์กร 1 ใน 3 คาดหวังรายได้เติบโตจากการสร้างนวัตกรรมองค์กร ระบุโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจสังคมเป็นปัจจัยเร่งองค์กรให้เปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับทุกวิกฤตในอนาคต เปิดความสำคัญและบทบาทของนวัตกรรมองค์กรในปี 2564 ชูโมเดลเข็มทิศชี้วัดระดับนวัตกรรมองค์กร หรือ Corporate Innovation Maturity Model 5 ระดับ ดันองค์กรเดินทางสู่ความสำเร็จด้านนวัตกรรมองค์กร เผยผลสำเร็จจากการช่วยเร่งนวัตกรรมองค์กรกว่า 400 องค์กรตลอด 3 ปี สามารถเพิ่ม GDP ประเทศได้ 0.3% พร้อมย้ำจุดยืนมุ่งพัฒนาองค์กรผลักดัน GDP ประเทศไทยโต 1% สวนกระแสเศรษฐกิจ

RISE พบกว่า91% ขององค์กรยังเผชิญความท้าทายในการสร้างนวัตกรรม เผยโมเดลวัดระดับนวัตกรรมองค์กร

  ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร สตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กร เผยบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการทำและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมองค์กร แต่กว่า 91% เผชิญความท้าทายในการผลักดันนวัตกรรมองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงไม่สามารถสเกลหรือขยายผลในการทำนวัตกรรมต่อไปได้ ส่งผลให้หลายองค์กรไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรกับการสร้างนวัตกรรมองค์กร หรือมุ่งหน้าไปทางใดในเส้นทางการสร้างนวัตกรรม (Innovation journey)

Top