You are here
Home > Posts tagged "Shocase"

CAT รุกบริการโซลูชันออนไลน์ครบวงจร ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ยุค New Normal

CAT เล็งโฟกัสกลุ่มบริการโซลูชัน New Norma Lifestyle ตอบรับวิถีชีวิตแบบออนไลน์ ด้านการศึกษา สุขภาพ บันเทิง และอีเวนต์งานแสดงสินค้า ปลายปีเตรียมจัดใหญ่ CAT Network Showcase 2020   รวมทุกออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ Next Normal

Top