You are here
Home > Posts tagged "Work Life Shift"

เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ

ฟูจิตสึพลิกโฉมรูปแบบการทำงานด้วยโซลูชั่นใหม่”FUJITSU Work Life Shift”

ฟูจิตสึประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้กับชุดโซลูชั่นใหม่ FUJITSU Work Life Shift ซึ่งจะพลิกโฉมรูปแบบการทำงานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  โซลูชั่นใหม่นี้ผสานรวมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของฟูจิตสึ เข้ากับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติที่ได้รับจากการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อรองรับพนักงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานของฟูจิตสึกว่า 130,000 คนทั่วโลก

Top